Justiția Militară la 90 de ani de existență (The 90th anniversary of the Military Justice)

Colonelul Florin Maciu, ºeful Direcþiei legislaþie ºi asistenþã juridicã (dreapta), împreunã cu consilieri juridici activi ºi în rezervã (Colonel Florin Maciu, chief of Department and the legal adviser, in activity and reserve)- foto Marius Vlãduþu

Colonelul Florin Maciu, șeful Direcției legislație și asistență juridică (dreapta), împreună cu consilieri juridici activi și în rezervă (Colonel Florin Maciu, chief of Department and the legal adviser, in activity and reserve)- foto Marius Vlăduțu