Ceremonie militarã de depunere coaroane de flori la monumentul "Mormântul Ostaºului Necunoscut" (Military ceremony at the Grave of the Unknown Soldier)- foto Dumitru TomaSecretarul de stat Dan Tãtaru ºi generalul-maior ªtefan Oprea depun o coroanã de flori la "Mormântul Ostaºului Necunoscut" (State Secretary Dan Tataru and Major General Stefan Oprea lay a wreath at the Grave of the Unknown Soldier)- foto Dumitru TomaCeremonie militarã la "Mormântul Ostaºului Necunoscut" (Military ceremony at the Grave of the Unknown Soldier) - foto Dumitru Toma
Ceremonie militară de depunere coaroane de flori la monumentul "Mormântul Ostașului Necunoscut" (Military ceremony at the Grave of the Unknown Soldier)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 796 ori.
Secretarul de stat Dan Tătaru și generalul-maior Ștefan Oprea depun o coroană de flori la "Mormântul Ostașului Necunoscut" (State Secretary Dan Tataru and Major General Stefan Oprea lay a wreath at the Grave of the Unknown Soldier)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 879 ori.
Ceremonie militară la "Mormântul Ostașului Necunoscut" (Military ceremony at the Grave of the Unknown Soldier) - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 669 ori.
Defilarea Gãrzii de onoare la "Mormântul Ostaºului Necunoscut" (Parade of the Guard of Honor at the Grave of the Unknown Soldier) - foto Dumitru TomaParticipanþi la ceremonia militarã de la "Mormântul Ostaºului Necunoscut" (Participants in the military ceremony at the Grave of the Unknown Soldier) - foto Dumitru Toma"Mormântul Ostaºului Necunoscut" (The Grave of the Unknown Soldier)- foto Dumitru Toma
Defilarea Gărzii de onoare la "Mormântul Ostașului Necunoscut" (Parade of the Guard of Honor at the Grave of the Unknown Soldier) - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 706 ori.
Participanți la ceremonia militară de la "Mormântul Ostașului Necunoscut" (Participants in the military ceremony at the Grave of the Unknown Soldier) - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 747 ori.
"Mormântul Ostașului Necunoscut" (The Grave of the Unknown Soldier)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 636 ori.
Ceremonie militarã la Monumentul Eroilor Patriei din faþa Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I" (Military ceremony at the Monument of the Homeland Heroes in front of the Defense National University "Carol I")- foto Dumitru TomaDepunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei din faþa Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I" (Lay of wreaths at the Monument of the Homeland Heroes in front of the Defense National University "Carol I")- foto Dumitru TomaDepunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei din faþa Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I" (Lay of wreaths at the Monument of the Homeland Heroes in front of the Defense National University "Carol I")- foto Dumitru Toma
Ceremonie militară la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare "Carol I" (Military ceremony at the Monument of the Homeland Heroes in front of the Defense National University "Carol I")- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 638 ori.
Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare "Carol I" (Lay of wreaths at the Monument of the Homeland Heroes in front of the Defense National University "Carol I")- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 672 ori.
Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare "Carol I" (Lay of wreaths at the Monument of the Homeland Heroes in front of the Defense National University "Carol I")- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 629 ori.
Monumentul Eroilor Patriei din faþa Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I" (The Monument of the Homeland Heroes in front of the Defense National University "Carol I")- foto Dumitru TomaDefilarea Gãrzii de onoare în cadrul ceremoniei desfãºurate la Monumentul Eroilor Patriei din faþa Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I" (Parade of the Guard of Honor at the Monument of the Homeland Heroes)- foto Dumitru TomaSecretarul de stat Dan Tataru ºi locþiitorul ;efului SMG generalul-maior ªtefan Oprea depun o coroanã de flori din partea MApN (State Secretary Dan Tataru and the deputy chief of General Staff, Major General Stefan Oprea lay a wreath in the name of the MoND)- foto Cãtãlin Ovreiu
Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare "Carol I" (The Monument of the Homeland Heroes in front of the Defense National University "Carol I")- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 559 ori.
Defilarea Gărzii de onoare în cadrul ceremoniei desfășurate la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare "Carol I" (Parade of the Guard of Honor at the Monument of the Homeland Heroes)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 664 ori.
Secretarul de stat Dan Tataru și locțiitorul ;efului SMG generalul-maior Ștefan Oprea depun o coroană de flori din partea MApN (State Secretary Dan Tataru and the deputy chief of General Staff, Major General Stefan Oprea lay a wreath in the name of the MoND)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 718 ori.
Omagiu adus Ostaºului necunoscut (Homage paid to the Unknown Soldier)- foto Cãtãlin OvreiuVeteranii de rãzboi omagiazã camarazii de arme la Monumentul Eroilor Patriei din faþa UNAp (War veterans pay homoge in front of the Monument of the Homeland Heroes)- foto Cãtãlin OvreiuSecretarul de stat Dan Tãtaru depune o coroanã de flori din partea MApN la Monumentul Eroilor Patriei din faþa UNAp (State Secretary Dan Tataru lays a wreath in the name of the MoND at the Monument of the homeland Heroes) - foto Cãtãlin Ovreiu
Omagiu adus Ostașului necunoscut (Homage paid to the Unknown Soldier)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 682 ori.
Veteranii de război omagiază camarazii de arme la Monumentul Eroilor Patriei din fața UNAp (War veterans pay homoge in front of the Monument of the Homeland Heroes)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 655 ori.
Secretarul de stat Dan Tătaru depune o coroană de flori din partea MApN la Monumentul Eroilor Patriei din fața UNAp (State Secretary Dan Tataru lays a wreath in the name of the MoND at the Monument of the homeland Heroes) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 639 ori.