Ceremonii militare de depunere coroane de flori la monumente ale eroilor (Military ceremony of lay of wreaths at the Monuments of the Heroes)

Secretarul de stat Dan Tataru ºi locþiitorul ;efului SMG generalul-maior ªtefan Oprea depun o coroanã de flori din partea MApN (State Secretary Dan Tataru and the deputy chief of General Staff, Major General Stefan Oprea lay a wreath in the name of the MoND)- foto Cãtãlin Ovreiu

Secretarul de stat Dan Tataru și locțiitorul ;efului SMG generalul-maior Ștefan Oprea depun o coroană de flori din partea MApN (State Secretary Dan Tataru and the deputy chief of General Staff, Major General Stefan Oprea lay a wreath in the name of the MoND)- foto Cătălin Ovreiu