Ceremonii militare de depunere coroane de flori la monumente ale eroilor (Military ceremony of lay of wreaths at the Monuments of the Heroes)

Secretarul de stat Dan Tãtaru ºi generalul-maior ªtefan Oprea depun o coroanã de flori la "Mormântul Ostaºului Necunoscut" (State Secretary Dan Tataru and Major General Stefan Oprea lay a wreath at the Grave of the Unknown Soldier)- foto Dumitru Toma

Secretarul de stat Dan Tătaru și generalul-maior Ștefan Oprea depun o coroană de flori la "Mormântul Ostașului Necunoscut" (State Secretary Dan Tataru and Major General Stefan Oprea lay a wreath at the Grave of the Unknown Soldier)- foto Dumitru Toma