Generalul de armatã (r.) Marin Dragnea, ºeful ANVR, citeºte mesajul de Ziua Veteranilor de Rãzboi - foto Dumitru TomaSecretarul de stat Dan Tãtaru rosteºte mesajul din partea ministrului apãrãrii naþionale de Ziua Veteranilor de Rãzboi - foto Dumitru TomaSecretarul de stat Dan Tãtaru oferã diplome de onoare pentru veteranii de rãzboi - foto Dumitru Toma
Generalul de armată (r.) Marin Dragnea, șeful ANVR, citește mesajul de Ziua Veteranilor de Război - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 391 ori.
Secretarul de stat Dan Tătaru rostește mesajul din partea ministrului apărării naționale de Ziua Veteranilor de Război - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 325 ori.
Secretarul de stat Dan Tătaru oferă diplome de onoare pentru veteranii de război - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 321 ori.
Aspect de la Adunarea Solemnã organizatã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Dumitru TomaDiplome primite în semn de recunoºtintã din partea preºedintelui României - foto Dumitru Tomaªeful SMFT, generalul-maior Dan Ghica-Radu, oferã o diplomã de onoare generalului de armatã (r.) Marin Dragnea - foto Dumitru Toma
Aspect de la Adunarea Solemnă organizată la Palatul Cercului Militar Național - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 344 ori.
Diplome primite în semn de recunoștintă din partea președintelui României - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 368 ori.
Șeful SMFT, generalul-maior Dan Ghica-Radu, oferă o diplomă de onoare generalului de armată (r.) Marin Dragnea - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 340 ori.
Fotografie de grup - foto Dumitru Toma
Fotografie de grup - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 414 ori.