Adunarea solemnă a veteranilor de război la Palatul Cercului Militar Național

Diplome primite în semn de recunoºtintã din partea preºedintelui României - foto Dumitru Toma

Diplome primite în semn de recunoștintă din partea președintelui României - foto Dumitru Toma