Oficiali americani și români la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” (The US and Romanian officials at the Day of Distinguished Visitors of the "STRIKE LANCE 2009" exercise)

Centrul de control al exerciþiului (The exercise control centre)- foto Petricã Mihalache

Centrul de control al exercițiului (The exercise control centre)- foto Petrică Mihalache