Oficiali americani și români la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” (The US and Romanian officials at the Day of Distinguished Visitors of the "STRIKE LANCE 2009" exercise)

Jeri Guthrie-Corn, generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu ºi generalul de brigadã Richard Johnston împreunã cu comandorul Laurian Anastasof, comandantul Bazei 71 Aerianã, ºi locotenent colonelul Brian Mullin la la „ZIUA DISTINªILOR VIZITATORI” a exerciþiului „STRIKE LANCE 2009” de la Baza 71 Aerianã Câmpia Turzii - foto Petricã Mihalache

Jeri Guthrie-Corn, generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu și generalul de brigadă Richard Johnston împreună cu comandorul Laurian Anastasof, comandantul Bazei 71 Aeriană, și locotenent colonelul Brian Mullin la la „ZIUA DISTINȘILOR VIZITATORI” a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii - foto Petrică Mihalache