Oficiali americani și români la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” (The US and Romanian officials at the Day of Distinguished Visitors of the "STRIKE LANCE 2009" exercise)

Piloþi american ºi român, dupã executarea unui zbor cu o aeronavã F-15 E (Romanian and US pilots after a flight by F15E)- foto Petricã Mihalache

Piloți american și român, după executarea unui zbor cu o aeronavă F-15 E (Romanian and US pilots after a flight by F15E)- foto Petrică Mihalache