Oficiali americani și români la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” (The US and Romanian officials at the Day of Distinguished Visitors of the "STRIKE LANCE 2009" exercise)

Jeri Guthrie-Corn, generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu ºi generalul de brigadã Richard Johnston împreunã cu comandorul Laurian Anastasof, comandantul Bazei 71 Aerianã, ºi locotenent colonelul Brian Mullin  (Jeri Guthrie-Corn, Major General Ion Aurel Stanciu, Ph.D., Brigade General Richard Johnston, Commander Laurian Anastasof, the 71st Air Base commander and Lieutenant Colonel Brian Mullin)  - foto Petricã Mihalache

Jeri Guthrie-Corn, generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu și generalul de brigadă Richard Johnston împreună cu comandorul Laurian Anastasof, comandantul Bazei 71 Aeriană, și locotenent colonelul Brian Mullin (Jeri Guthrie-Corn, Major General Ion Aurel Stanciu, Ph.D., Brigade General Richard Johnston, Commander Laurian Anastasof, the 71st Air Base commander and Lieutenant Colonel Brian Mullin) - foto Petrică Mihalache