Fanfara Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" susþine un recital de cântece ºi marºuri ostãºeºti în Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR) din Bucureºti cu ocazia Zilei Tineretului (The military band of the 30th Guard Regiment "Mihai Viteazu" in concert in Alexandru Ioan Cuza Park (former IOR) from Bucharest- foto Cãtãlin OvreiuConcert susþinut de Fanfara Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" de Ziua Tineretului (The military band of the 30th Guard Regiment "Mihai Viteazu" in concert on the Day of the Youth)- foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul concertului susþinut de Fanfara Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" în Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR) din Bucureºti (The military band of the 30th Guard Regiment "Mihai Viteazu" in concert in Alexandru Ioan Cuza Park (former IOR) from Bucharest)- foto Cãtãlin Ovreiu
Fanfara Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" susține un recital de cântece și marșuri ostășești în Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR) din București cu ocazia Zilei Tineretului (The military band of the 30th Guard Regiment "Mihai Viteazu" in concert in Alexandru Ioan Cuza Park (former IOR) from Bucharest- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 771 ori.
Concert susținut de Fanfara Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" de Ziua Tineretului (The military band of the 30th Guard Regiment "Mihai Viteazu" in concert on the Day of the Youth)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 719 ori.
Aspect din timpul concertului susținut de Fanfara Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" în Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR) din București (The military band of the 30th Guard Regiment "Mihai Viteazu" in concert in Alexandru Ioan Cuza Park (former IOR) from Bucharest)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 841 ori.
Standul cu oferta profesionalã ºi educaþionalã a Ministerului Apãrãrii Naþionale, organizat de cãtre personalul Biroului de informare recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Bucureºti (the MoND stand of professional and educational offer)- foto Cãtãlin OvreiuTânãr interesat de o carierã militarã (Young man interested in a military career)- foto Cãtãlin Ovreiu
Standul cu oferta profesională și educațională a Ministerului Apărării Naționale, organizat de către personalul Biroului de informare recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal București (the MoND stand of professional and educational offer)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 690 ori.
Tânăr interesat de o carieră militară (Young man interested in a military career)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 685 ori.