De 9 Mai Profesorul Ionel Bejenaru alãturi de militarii Batalionului 335 Artilerie Botoºani (Professor Ionel Bejenaru and the militaries from the 335th Artillery Battalion Botosani)- foto Compartimentul relaþii publice BotoºaniAspecte de la simpozionul organizat la Botoºani (Aspect from the symposium in botosani)- foto Compartimentul relaþii publice BotoºaniMilitarii Batalionului 151 Infanterie Rãzboieni defileazã pe Bulevardul Independenþei din Iaºi (Militaries from the 151st Infantry Battalion Razboieni on parade on the Independentei Bulevard in Iasi)- foto Eduard Borhan
De 9 Mai Profesorul Ionel Bejenaru alături de militarii Batalionului 335 Artilerie Botoșani (Professor Ionel Bejenaru and the militaries from the 335th Artillery Battalion Botosani)- foto Compartimentul relații publice Botoșani
Vizualizat: 415 ori.
Aspecte de la simpozionul organizat la Botoșani (Aspect from the symposium in botosani)- foto Compartimentul relații publice Botoșani
Vizualizat: 387 ori.
Militarii Batalionului 151 Infanterie Războieni defilează pe Bulevardul Independenței din Iași (Militaries from the 151st Infantry Battalion Razboieni on parade on the Independentei Bulevard in Iasi)- foto Eduard Borhan
Vizualizat: 470 ori.
Oficialitãþile militare ale garnizoanei depun o coroana de flori la Monumentul Independenþei din Iaºi (Military officials lay a wreath at the Monument of Idependancy in Iasi)- foto Eduard BorhanReprezentanþii veteranilor de rãzboi depun o coroanã de flori la Monumentul Independenþei din Iaºi (Representatives of the war veterans lay a wreath at the Monument of Idependancy in Iasi)- foto Eduard BorhanComandantul Batalionului 634 Petrodava a depus o coroana de flori la Monumentul Eroilor din Piatra Neamþ (Commander of the 634th Battalion Petrodava lays a wreath at the Monument of the Heroes in Piatra Neamt)- foto Dan Racianu
Oficialitățile militare ale garnizoanei depun o coroana de flori la Monumentul Independenței din Iași (Military officials lay a wreath at the Monument of Idependancy in Iasi)- foto Eduard Borhan
Vizualizat: 389 ori.
Reprezentanții veteranilor de război depun o coroană de flori la Monumentul Independenței din Iași (Representatives of the war veterans lay a wreath at the Monument of Idependancy in Iasi)- foto Eduard Borhan
Vizualizat: 431 ori.
Comandantul Batalionului 634 Petrodava a depus o coroana de flori la Monumentul Eroilor din Piatra Neamț (Commander of the 634th Battalion Petrodava lays a wreath at the Monument of the Heroes in Piatra Neamt)- foto Dan Racianu
Vizualizat: 444 ori.
Defilarea Batalionului 634 Petrodava cu ocazia sãrbãtoririi Zilei de 9 Mai (The 634th Battalion Petrodava's parade)- foto Dan RacianuMilitarii Batalionului 634 Petrodava depun coroane de flori la Monumentul Eroilor - Piatra Neamt (Militaries from the 634th Battalion Petrodava lay a wreath at the Monument of the Heroes in Piatra Neamt)- foto Dan RacianuDepuneri de coroane la monumentul eroilor din garnizoana Focºani (Lay of wreaths at the Monument of Heroes in Focsani garrison)- Marian Geanã
Defilarea Batalionului 634 Petrodava cu ocazia sărbătoririi Zilei de 9 Mai (The 634th Battalion Petrodava's parade)- foto Dan Racianu
Vizualizat: 389 ori.
Militarii Batalionului 634 Petrodava depun coroane de flori la Monumentul Eroilor - Piatra Neamt (Militaries from the 634th Battalion Petrodava lay a wreath at the Monument of the Heroes in Piatra Neamt)- foto Dan Racianu
Vizualizat: 406 ori.
Depuneri de coroane la monumentul eroilor din garnizoana Focșani (Lay of wreaths at the Monument of Heroes in Focsani garrison)- Marian Geană
Vizualizat: 414 ori.
Defilarea Gãrzii de onoare în garnizoana Focºani (The Focsani Guard of Honor on parade) - foto Marian GeanãDepuneri de coroane de flori la monumentul eroilor din garnizoana Buzãu (Lay of wreaths at the Monument of the Heroes in Buzau garrison)- foto Romeo FeraruElevi buzoieni participanþi la ceremonia militarã (Pupils from Buzau during the military ceremony)- foto Romeo Feraru
Defilarea Gărzii de onoare în garnizoana Focșani (The Focsani Guard of Honor on parade) - foto Marian Geană
Vizualizat: 453 ori.
Depuneri de coroane de flori la monumentul eroilor din garnizoana Buzău (Lay of wreaths at the Monument of the Heroes in Buzau garrison)- foto Romeo Feraru
Vizualizat: 405 ori.
Elevi buzoieni participanți la ceremonia militară (Pupils from Buzau during the military ceremony)- foto Romeo Feraru
Vizualizat: 387 ori.
Defilarea gãrzii de onoare la Buzãu (The Buzau Guard of Honor on parade)- foto  Romeo Feraru
Defilarea gărzii de onoare la Buzău (The Buzau Guard of Honor on parade)- foto Romeo Feraru
Vizualizat: 399 ori.