9 Mai în garnizoanele din țară (May the 9th celebrated in the garrisons all over the country)

Aspecte de la simpozionul organizat la Botoºani (Aspect from the symposium in botosani)- foto Compartimentul relaþii publice Botoºani

Aspecte de la simpozionul organizat la Botoșani (Aspect from the symposium in botosani)- foto Compartimentul relații publice Botoșani