9 Mai în garnizoanele din țară (May the 9th celebrated in the garrisons all over the country)

Reprezentanþii veteranilor de rãzboi depun o coroanã de flori la Monumentul Independenþei din Iaºi (Representatives of the war veterans lay a wreath at the Monument of Idependancy in Iasi)- foto Eduard Borhan

Reprezentanții veteranilor de război depun o coroană de flori la Monumentul Independenței din Iași (Representatives of the war veterans lay a wreath at the Monument of Idependancy in Iasi)- foto Eduard Borhan