Un monitor, douã vedete blindate ºi patru vedete fluviale participã, în perioada 12 - 15 mai, la un exerciþiu cu trageri de luptã în Marea Neagrã (A monitor, two armored gunboats and four river gunboats will take part between May 12 and 15 in the firing exercise in the Black Sea)- foto ªtefan CiocanNavã fluvialã din compunerea Comandamentului Flotei executã trageri de artilerie într-un sector al Mãrii Negre din zona Midia (River boat from the Flotilla Command performs the artillery firings in the Black Sea sector, around Midia region)- foto ªtefan Ciocan Peste 200 de militari din subordinea Comandamentului Flotei participã în perioada 12 - 15 mai la tragerile de artilerie ale navelor militare fluviale (More than 200 militaries from the Flotilla Command will take part between May 12 and 15, 2009 in the Artillery firings of river military ships)- foto ªtefan Ciocan
Un monitor, două vedete blindate și patru vedete fluviale participă, în perioada 12 - 15 mai, la un exercițiu cu trageri de luptă în Marea Neagră (A monitor, two armored gunboats and four river gunboats will take part between May 12 and 15 in the firing exercise in the Black Sea)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1373 ori.
Navă fluvială din compunerea Comandamentului Flotei execută trageri de artilerie într-un sector al Mării Negre din zona Midia (River boat from the Flotilla Command performs the artillery firings in the Black Sea sector, around Midia region)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1309 ori.
Peste 200 de militari din subordinea Comandamentului Flotei participă în perioada 12 - 15 mai la tragerile de artilerie ale navelor militare fluviale (More than 200 militaries from the Flotilla Command will take part between May 12 and 15, 2009 in the Artillery firings of river military ships)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1360 ori.
Exerciþiu cu trageri de luptã în Marea Neagrã (Firing exercises in the Black Sea)- foto ªtefan Ciocan Exerciþiu cu trageri de luptã în Marea Neagrã (Firing exercises in the Black Sea)- foto ªtefan CiocanExerciþiu cu trageri de luptã în Marea Neagrã (Firing exercises in the Black Sea)- foto ªtefan Ciocan
Exercițiu cu trageri de luptă în Marea Neagră (Firing exercises in the Black Sea)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1357 ori.
Exercițiu cu trageri de luptă în Marea Neagră (Firing exercises in the Black Sea)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1296 ori.
Exercițiu cu trageri de luptă în Marea Neagră (Firing exercises in the Black Sea)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1332 ori.