Trageri de artilerie în zona Midia (Artillery firings in Midia region)

Exerciþiu cu trageri de luptã în Marea Neagrã (Firing exercises in the Black Sea)- foto ªtefan Ciocan

Exercițiu cu trageri de luptă în Marea Neagră (Firing exercises in the Black Sea)- foto Ștefan Ciocan