Trageri de artilerie în zona Midia (Artillery firings in Midia region)

Navã fluvialã din compunerea Comandamentului Flotei executã trageri de artilerie într-un sector al Mãrii Negre din zona Midia (River boat from the Flotilla Command performs the artillery firings in the Black Sea sector, around Midia region)- foto ªtefan Ciocan

Navă fluvială din compunerea Comandamentului Flotei execută trageri de artilerie într-un sector al Mării Negre din zona Midia (River boat from the Flotilla Command performs the artillery firings in the Black Sea sector, around Midia region)- foto Ștefan Ciocan