Trageri de artilerie Ón zona Midia (Artillery firings in Midia region)

Peste 200 de militari din subordinea Comandamentului Flotei participã în perioada 12 - 15 mai la tragerile de artilerie ale navelor militare fluviale (More than 200 militaries from the Flotilla Command will take part between May 12 and 15, 2009 in the Artillery firings of river military ships)- foto ªtefan Ciocan

Peste 200 de militari din subordinea Comandamentului Flotei particip„ Ón perioada 12 - 15 mai la tragerile de artilerie ale navelor militare fluviale (More than 200 militaries from the Flotilla Command will take part between May 12 and 15, 2009 in the Artillery firings of river military ships)- foto ™tefan Ciocan