Discuții româno-chineze la Ministerul Apărării Naționale (Romanian - Chinese talks at the MoND HQ)

Generalul-maior dr. ªtefan Oprea, locþiitorul ºefului Statului Major General, împreunã cu generalul-locotenent Guoling Chen, comandantul Zonei militare Nanjing (Major General Stefan Oprea, Ph.D. deputy chief of General Staff and Lieutenant General Guoling Chen, commander of Nanjing military region)- foto Valentin Ciobârcã

Generalul-maior dr. Ștefan Oprea, locțiitorul șefului Statului Major General, împreună cu generalul-locotenent Guoling Chen, comandantul Zonei militare Nanjing (Major General Stefan Oprea, Ph.D. deputy chief of General Staff and Lieutenant General Guoling Chen, commander of Nanjing military region)- foto Valentin Ciobârcă