Ziua internațională a trupelor ONU de menținere a păcii (INTERNATIONAL DAY OF UNITED NATIONS PEACEKEEPERS)

Centrul de Instrucþie al Armatei R.D.Congo din Kitona - februarie 2006 - foto Florian ªerb
(Training Center of the Armed Forces of the D.R. of Congo, in Kitona, February 2008)

Centrul de Instrucție al Armatei R.D.Congo din Kitona - februarie 2006 - foto Florian Șerb
(Training Center of the Armed Forces of the D.R. of Congo, in Kitona, February 2008)