Reuniune internaþionalã pe teme de securitate la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Eugen Mihai
(International Reunion on Security Issues hosted by the National Military Club)Aspect din timpul celei de-a IX - a Conferinþe a Grupului de Lucru "Studiul Conflictelor" din cadrul Consorþiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apãrare ºi Institutelor de Studii de Securitate - foto Eugen Mihai
(Photo from the 9th Conference on the Study of Conflicts of the Working Group within the Partnership for Peace Consortium of the Defence Academies and the Institute for Security Studies)Fotografie de grup - foto Eugen Mihai
(Group photo)
Reuniune internațională pe teme de securitate la Palatul Cercului Militar Național - foto Eugen Mihai
(International Reunion on Security Issues hosted by the National Military Club)
Vizualizat: 660 ori.
Aspect din timpul celei de-a IX - a Conferințe a Grupului de Lucru "Studiul Conflictelor" din cadrul Consorțiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apărare și Institutelor de Studii de Securitate - foto Eugen Mihai
(Photo from the 9th Conference on the Study of Conflicts of the Working Group within the Partnership for Peace Consortium of the Defence Academies and the Institute for Security Studies)
Vizualizat: 591 ori.
Fotografie de grup - foto Eugen Mihai
(Group photo)
Vizualizat: 690 ori.