Conferința internațională "End of Empires. Challenges to Security and Statehood in Flux" (International Reunion on Security Issues)

Aspect din timpul celei de-a IX - a Conferinþe a Grupului de Lucru "Studiul Conflictelor" din cadrul Consorþiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apãrare ºi Institutelor de Studii de Securitate - foto Eugen Mihai
(Photo from the 9th Conference on the Study of Conflicts of the Working Group within the Partnership for Peace Consortium of the Defence Academies and the Institute for Security Studies)

Aspect din timpul celei de-a IX - a Conferințe a Grupului de Lucru "Studiul Conflictelor" din cadrul Consorțiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apărare și Institutelor de Studii de Securitate - foto Eugen Mihai
(Photo from the 9th Conference on the Study of Conflicts of the Working Group within the Partnership for Peace Consortium of the Defence Academies and the Institute for Security Studies)