Secretarul de stat Aurel-Ionel Lascu primeºte onorul Gãrzii de Onoare la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Valentin CiobârcãAspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Valentin CiobârcãCeremonial religios în memoria eroilor patriei desfãºurat la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Valentin Ciobârcã
Secretarul de stat Aurel-Ionel Lascu primește onorul Gărzii de Onoare la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1253 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1092 ori.
Ceremonial religios în memoria eroilor patriei desfășurat la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 977 ori.
Reprezentanþii Ministerului Apãrãrii Naþionale depun o coroanã de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Valentin CiobârcãAeronave MiG 21 Lancer de la Baza 86 Aerianã Feteºti survoleazã Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Valentin CiobârcãElicoptere IAR 330 SOCAT de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni survoleazã Mormântul Ostaºului necunoscut - foto Valentin Ciobârcã
Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale depun o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1129 ori.
Aeronave MiG 21 Lancer de la Baza 86 Aeriană Fetești survolează Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1030 ori.
Elicoptere IAR 330 SOCAT de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni survolează Mormântul Ostașului necunoscut - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1096 ori.
Defilarea Gãrzii de onoare la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Valentin CiobârcãSecretarul general al M.Ap.N.,Georgeta Gavrilã, salutã drapelul naþional la ceremonia de la Universitatea Naþionalã de Apãrare - foto Eugen MihaiOficialii M.Ap.N depun o coroanã de flori la Monumentul eroilor - foto Eugen Mihai
Defilarea Gărzii de onoare la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1173 ori.
Secretarul general al M.Ap.N.,Georgeta Gavrilă, salută drapelul național la ceremonia de la Universitatea Națională de Apărare - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 954 ori.
Oficialii M.Ap.N depun o coroană de flori la Monumentul eroilor - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1035 ori.
Depunerea coroanei din partea ANVR la Monumentul eroilor, din faþa UNAp- foto Eugen MihaiCopii de la Scoala nr. 147  depun flori la Monumentul eroilor - foto Eugen MihaiDefilarea Gãrzii de onoare la ceremonia organizatã la Curtea de Argeº - foto Constantin Cîrjan
Depunerea coroanei din partea ANVR la Monumentul eroilor, din fața UNAp- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 984 ori.
Copii de la Scoala nr. 147 depun flori la Monumentul eroilor - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1063 ori.
Defilarea Gărzii de onoare la ceremonia organizată la Curtea de Argeș - foto Constantin Cîrjan
Vizualizat: 1086 ori.
Reprezentanþii Batalionului 33 Vânãtori de Munte depun o coroanã de flori în cinstea eroilor neamului - foto Constantin CârjanDepunerea unei coroane de flori la monumentul eroilor din curtea comandamentului Diviziei 1 "Dacica" - foto Paul ChiperiOficierea serviciului religios la monumentul eroilor din curtea comandamentului Diviziei 1 "Dacica" - foto Paul Chiperi
Reprezentanții Batalionului 33 Vânători de Munte depun o coroană de flori în cinstea eroilor neamului - foto Constantin Cârjan
Vizualizat: 1015 ori.
Depunerea unei coroane de flori la monumentul eroilor din curtea comandamentului Diviziei 1 "Dacica" - foto Paul Chiperi
Vizualizat: 941 ori.
Oficierea serviciului religios la monumentul eroilor din curtea comandamentului Diviziei 1 "Dacica" - foto Paul Chiperi
Vizualizat: 1144 ori.