Comandanþii unitãþilor militare din Focºani depun o coroanã de flori la monumentul eroilor - foto Ene ToniDefilarea Gãrzii de onoare la monumentul eroilor din garnizoana Focºani - foto Ene ToniMilitari ai Batalionului 335 Artilerie Botoºani,rezerviºti ºi veterani de rãzboi prezintã onorul Eroilor - foto Plt Costel NICORICI
Comandanții unităților militare din Focșani depun o coroană de flori la monumentul eroilor - foto Ene Toni
Vizualizat: 875 ori.
Defilarea Gărzii de onoare la monumentul eroilor din garnizoana Focșani - foto Ene Toni
Vizualizat: 738 ori.
Militari ai Batalionului 335 Artilerie Botoșani,rezerviști și veterani de război prezintă onorul Eroilor - foto Plt Costel NICORICI
Vizualizat: 738 ori.
Militari din garnizoana Botoºani depun o coroanã de flori cu ocazia Zilei Eroilor - foto Plt Costel NICORICIMilitarii Batalionului 335 Artilerie Botoºani, de gardã la Monumentul Eroilor - foto Plt Costel NICORICIComandantul Brigãzii 15 Mecanizatã Podu Înalt Iaºi depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor  - foto Eduard Borhan
Militari din garnizoana Botoșani depun o coroană de flori cu ocazia Zilei Eroilor - foto Plt Costel NICORICI
Vizualizat: 736 ori.
Militarii Batalionului 335 Artilerie Botoșani, de gardă la Monumentul Eroilor - foto Plt Costel NICORICI
Vizualizat: 691 ori.
Comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt Iași depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor - foto Eduard Borhan
Vizualizat: 731 ori.
Veteranii de rãzboi aduc un omagiu celor cãzuþi la datorie - Monumentul Eroilor din Primul Rãzboi Mondial - Iaºi - foto Eduard BorhanMilitarii Brigãzii 15 Mecanizatã prezintã onorul eroilor  - foto Eduard BorhanDefilarea militarilor Brigãzii 15 Mecanizatã Iaºi  - foto Eduard Borhan
Veteranii de război aduc un omagiu celor căzuți la datorie - Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial - Iași - foto Eduard Borhan
Vizualizat: 761 ori.
Militarii Brigăzii 15 Mecanizată prezintă onorul eroilor - foto Eduard Borhan
Vizualizat: 681 ori.
Defilarea militarilor Brigăzii 15 Mecanizată Iași - foto Eduard Borhan
Vizualizat: 696 ori.
Cimitirul Eroilor din comuna Leþcani, Iaºi - militarii Brigãzii 15 Mecanizatã prezinta onorul  - foto Eduard BorhanCeremonial religios la Monumentul eroului general inginer ªtefan Guºã din comuna Spãtaru - foto Romeo FeraruCeremonial religios oficiat de IPS Epifanie Norocel - Episcopul Buzãului si Vrancei - foto Romeo Feraru
Cimitirul Eroilor din comuna Lețcani, Iași - militarii Brigăzii 15 Mecanizată prezinta onorul - foto Eduard Borhan
Vizualizat: 891 ori.
Ceremonial religios la Monumentul eroului general inginer Ștefan Gușă din comuna Spătaru - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 936 ori.
Ceremonial religios oficiat de IPS Epifanie Norocel - Episcopul Buzăului si Vrancei - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 1058 ori.
Defilarea Gãrzii de Onoare - foto Romeo FeraruElevi buzoieni depun flori la Monumentul Eroilor - foto Romeo FeraruReprezentanþii Garnizoanei Buzãu depun o coronã de flori - foto Romeo Feraru
Defilarea Gărzii de Onoare - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 835 ori.
Elevi buzoieni depun flori la Monumentul Eroilor - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 716 ori.
Reprezentanții Garnizoanei Buzău depun o coronă de flori - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 789 ori.