Masã rotundã cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu MariusOfiþeri de la Universitatea Naþionalã de Apãrare participanþi la discuþii - foto Vlãduþu MariusAspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu Marius
Masă rotundă cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 495 ori.
Ofițeri de la Universitatea Națională de Apărare participanți la discuții - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 607 ori.
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 496 ori.
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu MariusOfiþeri de la Statul Major General participanþi la discuþii - foto Vlãduþu Marius
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 525 ori.
Ofițeri de la Statul Major General participanți la discuții - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 532 ori.