Masă rotundă cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile"

Ofiþeri de la Universitatea Naþionalã de Apãrare participanþi la discuþii - foto Vlãduþu Marius

Ofițeri de la Universitatea Națională de Apărare participanți la discuții - foto Vlăduțu Marius