Masă rotundă cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile"

Ofiþeri de la Statul Major General participanþi la discuþii - foto Vlãduþu Marius

Ofițeri de la Statul Major General participanți la discuții - foto Vlăduțu Marius