Ceremonie militară la Focșani înainte de plecarea Batalionului 280 Manevră în Afganistan (The 280th Maneuver Battalion of Focșani left for the TO in Afghanistan)

Secretarul de stat Aurel Ionel Lascu primeºte raportul de la comandantul Batalionului 280 Manevrã - foto Constantin Mireanu
(Commander of the 280th Maneuver Battalion reports to State Secretary Ionel Lascu)

Secretarul de stat Aurel Ionel Lascu primește raportul de la comandantul Batalionului 280 Manevră - foto Constantin Mireanu
(Commander of the 280th Maneuver Battalion reports to State Secretary Ionel Lascu)