Preºedintele Traian Bãsescu, ministrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã, ºeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, alãturi de oficialitãþi civile ºi militare în baza Tallil, Irak - foto Sorin LUPªA
(President Traian Bãsescu, Defence Minister Mihai Stãniºoarã and CHoD Admiral Gheorghe Marin, Ph.D. attending, together with military and civil officials, the event at Tallil base in Iraq) Amiralul dr. Gheorghe Marin, ºeful Statului Major General, pe timpul ceremoniei organizate la Tallil - foto Sorin LUPªA
(CHoD Admiral Gheorghe Marin, Ph.D attending the event at the military base in Tallil)Preºedintele României salutã Drapelul Batalionului 26 Infanterie pe timpul ceremoniei- foto Sorin LUPªA
(The President of Romania saluting the Colors of the 26th Infantry Battalion during the ceremony)
Președintele Traian Băsescu, ministrul apărării naționale, Mihai Stănișoară, șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, alături de oficialități civile și militare în baza Tallil, Irak - foto Sorin LUPȘA
(President Traian Băsescu, Defence Minister Mihai Stănișoară and CHoD Admiral Gheorghe Marin, Ph.D. attending, together with military and civil officials, the event at Tallil base in Iraq)
Vizualizat: 1622 ori.
Amiralul dr. Gheorghe Marin, șeful Statului Major General, pe timpul ceremoniei organizate la Tallil - foto Sorin LUPȘA
(CHoD Admiral Gheorghe Marin, Ph.D attending the event at the military base in Tallil)
Vizualizat: 1615 ori.
Președintele României salută Drapelul Batalionului 26 Infanterie pe timpul ceremoniei- foto Sorin LUPȘA
(The President of Romania saluting the Colors of the 26th Infantry Battalion during the ceremony)
Vizualizat: 1770 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã, îl decoreazã pe generalul de brigadã Cãtãlin Tomescu - foto Sorin LUPªA
(Minister of National Defence, Mihai Stãniºoarã, decorating Brig. Gen. Cãtãlin Tomescu)Un moment de reculegere la monumentul dedicat eroilor români - foto Sorin LUPªA
(Having a moment’s silence for in memory of Romanian heroes)Amiralul Gheorghe Marin îl decoreazã pe comandantul Batalionului 26 Infanterie, locotenent-colonelul Gabriel Toma - foto Sorin LUPªA
(Admiral Gheorghe Marin decorating LTC Gabriel Toma, commander of the 26th Infantry Battalion)
Ministrul apărării naționale, Mihai Stănișoară, îl decorează pe generalul de brigadă Cătălin Tomescu - foto Sorin LUPȘA
(Minister of National Defence, Mihai Stănișoară, decorating Brig. Gen. Cătălin Tomescu)
Vizualizat: 1779 ori.
Un moment de reculegere la monumentul dedicat eroilor români - foto Sorin LUPȘA
(Having a moment’s silence for in memory of Romanian heroes)
Vizualizat: 1813 ori.
Amiralul Gheorghe Marin îl decorează pe comandantul Batalionului 26 Infanterie, locotenent-colonelul Gabriel Toma - foto Sorin LUPȘA
(Admiral Gheorghe Marin decorating LTC Gabriel Toma, commander of the 26th Infantry Battalion)
Vizualizat: 1893 ori.
Conducerea Ministerului Apãrãrii Naþionale în faþa monumentului dedicat eroilor români din baza Tallil - foto Oliver ANGHEL
(Romanian military leadership at the monument erected in memory of Romanian heroes)Preºedintele României decoreazã Drapelul Batalionului 26 Infanterie cu Ordinul Virtutea Militarã  în grad de Ofiþer cu însemne de rãzboi, pentru militari - foto Sorin LUPªA
(The President of Romania decorating the Colors of the 26th Infantry Battalion with the Order Virtutea Militarã )Militarii români salutã delegaþia oficialã - foto Sorin LUPªA
(Romanian troops saluting the official delegation)
Conducerea Ministerului Apărării Naționale în fața monumentului dedicat eroilor români din baza Tallil - foto Oliver ANGHEL
(Romanian military leadership at the monument erected in memory of Romanian heroes)
Vizualizat: 1389 ori.
Președintele României decorează Drapelul Batalionului 26 Infanterie cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofițer cu însemne de război, pentru militari - foto Sorin LUPȘA
(The President of Romania decorating the Colors of the 26th Infantry Battalion with the Order Virtutea Militară )
Vizualizat: 1891 ori.
Militarii români salută delegația oficială - foto Sorin LUPȘA
(Romanian troops saluting the official delegation)
Vizualizat: 2297 ori.
Militarii Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" desfãºuraþi în formaþie pe timpul ceremoniei - foto Sorin LUPªA
(The troops of the 26th Neagoe Basarab Infantry Battalion standing to attention during the ceremony)Comandantul Batalionului 26 Infanterie, locotenent-colonelul Gabriel Toma pe timpul ceremoniei - foto Sorin LUPªA
(Commander of the 26th Infantry Battalion, LTC Gabriel Toma)Militarii Batalionului 26 Infanterie pe timpul ceremoniei - foto Sorin LUPªA
(The troops of the 26th Infantry Battalion)
Militarii Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" desfășurați în formație pe timpul ceremoniei - foto Sorin LUPȘA
(The troops of the 26th Neagoe Basarab Infantry Battalion standing to attention during the ceremony)
Vizualizat: 1734 ori.
Comandantul Batalionului 26 Infanterie, locotenent-colonelul Gabriel Toma pe timpul ceremoniei - foto Sorin LUPȘA
(Commander of the 26th Infantry Battalion, LTC Gabriel Toma)
Vizualizat: 1645 ori.
Militarii Batalionului 26 Infanterie pe timpul ceremoniei - foto Sorin LUPȘA
(The troops of the 26th Infantry Battalion)
Vizualizat: 1637 ori.
Preºedintele României se adreseazã militarilor români - foto Sorin LUPªA
(The President of Romania delivering his speech to the Romanian troops)Militarii români pe timpul desfãºurãrii ceremoniei desfãºurate în Camp Dracula - foto Sorin LUPªA
(The Romanian troops during the ceremony organized at Camp Dracula)Comandantul Batalionului 26 Infanterie, locotenent-colonelul Gabriel Toma prezintã onorul Preºedintelui României- foto Sorin LUPªA
(Commander of the 26th Infantry Battalion, LTC Gabriel Toma standing to attention in front of the president)
Președintele României se adresează militarilor români - foto Sorin LUPȘA
(The President of Romania delivering his speech to the Romanian troops)
Vizualizat: 1761 ori.
Militarii români pe timpul desfășurării ceremoniei desfășurate în Camp Dracula - foto Sorin LUPȘA
(The Romanian troops during the ceremony organized at Camp Dracula)
Vizualizat: 1801 ori.
Comandantul Batalionului 26 Infanterie, locotenent-colonelul Gabriel Toma prezintă onorul Președintelui României- foto Sorin LUPȘA
(Commander of the 26th Infantry Battalion, LTC Gabriel Toma standing to attention in front of the president)
Vizualizat: 1857 ori.