Vizită la militarii români din Irak (Visiting the Romanian Troops in Iraq)

Comandantul Forþei Multinaþionale din Irak, generalul Raymond Odierno, este decorat de preºedintele României - foto Sorin LUPªA
(Commander Multinational Force Iraq, General Raymond Odierno, decorated by the President of Romania)

Comandantul Forței Multinaționale din Irak, generalul Raymond Odierno, este decorat de președintele României - foto Sorin LUPȘA
(Commander Multinational Force Iraq, General Raymond Odierno, decorated by the President of Romania)