Vizită la militarii români din Irak (Visiting the Romanian Troops in Iraq)

Militarii Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" desfãºuraþi în formaþie pe timpul ceremoniei - foto Sorin LUPªA
(The troops of the 26th Neagoe Basarab Infantry Battalion standing to attention during the ceremony)

Militarii Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" desfășurați în formație pe timpul ceremoniei - foto Sorin LUPȘA
(The troops of the 26th Neagoe Basarab Infantry Battalion standing to attention during the ceremony)