Vizită la militarii români din Irak (Visiting the Romanian Troops in Iraq)

Militarii români pe timpul desfãºurãrii ceremoniei desfãºurate în Camp Dracula - foto Sorin LUPªA
(The Romanian troops during the ceremony organized at Camp Dracula)

Militarii români pe timpul desfășurării ceremoniei desfășurate în Camp Dracula - foto Sorin LUPȘA
(The Romanian troops during the ceremony organized at Camp Dracula)