Ministrul Stãniºoarã ºi amiralul Marin - împreunã cu preºedintele Bãsescu, în vizitã la militarii români dislocaþi în Afganistan - foto Cornel Mituþ
(Defence Minister Stãniºoarã and CHoD Admiral Marin visiting, together with President Bãsescu, the Romanian troops deployed in Afghanistan)Preºedintele României, Traian Bãsescu, decoreazã Drapelul de Luptã al Batalionului 21 Vânãtori de Munte - foto Ciprian Panga 
(Romanian President Traian Bãsescu decorating the Colors of the 21st Mountain Troops Battalion )Comandantul Batalionului 21 Vânãtori de Munte este decorat de Preºedintele Romaniei - foto Cornel Mituþ
(21st Mountain Troops Battalion Commander decorated by the Romanian president)
Ministrul Stănișoară și amiralul Marin - împreună cu președintele Băsescu, în vizită la militarii români dislocați în Afganistan - foto Cornel Mituț
(Defence Minister Stănișoară and CHoD Admiral Marin visiting, together with President Băsescu, the Romanian troops deployed in Afghanistan)
Vizualizat: 1976 ori.
Președintele României, Traian Băsescu, decorează Drapelul de Luptă al Batalionului 21 Vânători de Munte - foto Ciprian Panga
(Romanian President Traian Băsescu decorating the Colors of the 21st Mountain Troops Battalion )
Vizualizat: 2052 ori.
Comandantul Batalionului 21 Vânători de Munte este decorat de Președintele Romaniei - foto Cornel Mituț
(21st Mountain Troops Battalion Commander decorated by the Romanian president)
Vizualizat: 1522 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã, decoreazã un militar român - foto Ciprian Panga
(Defence Minister Mihai Stãniºoarã decorating a Romanian soldier)ªeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, decoreazã un militar din Batalionul 21 Vânãtori de Munte - foto Ciprian Panga
(ChoD Admiral Gheorghe Marin, Ph.D. decorating a Romanian soldier of the 21st Mountain Troops Battalion)Participanþi la ceremonia militarã de decorare a Drapelului de Luptã al Batalionului 21 Vânãtori de Munte - foto Ciprian Panga
(Attendants of the ceremony for the decoration of the Colors of the 21st Mountain Troops Battalion)
Ministrul apărării naționale, Mihai Stănișoară, decorează un militar român - foto Ciprian Panga
(Defence Minister Mihai Stănișoară decorating a Romanian soldier)
Vizualizat: 1959 ori.
Șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, decorează un militar din Batalionul 21 Vânători de Munte - foto Ciprian Panga
(ChoD Admiral Gheorghe Marin, Ph.D. decorating a Romanian soldier of the 21st Mountain Troops Battalion)
Vizualizat: 1832 ori.
Participanți la ceremonia militară de decorare a Drapelului de Luptă al Batalionului 21 Vânători de Munte - foto Ciprian Panga
(Attendants of the ceremony for the decoration of the Colors of the 21st Mountain Troops Battalion)
Vizualizat: 1582 ori.
Defilarea militarilor de la Batalionul 21 Vânãtori de Munte în încheierea ceremoniei de la Qalat - foto Cornel Mituþ 
(Troops of the 21st Mountain Troops Battalion marching at the end of the ceremony in Qalat)Militari decoraþi de Preºedinte - foto Ciprian Panga
(Soldiers decorated by the president)Preºedintele României împreunã cu militarii români din Zabul - foto Ciprian Panga
(Romanian President with Romanian troops in Zabul)
Defilarea militarilor de la Batalionul 21 Vânători de Munte în încheierea ceremoniei de la Qalat - foto Cornel Mituț
(Troops of the 21st Mountain Troops Battalion marching at the end of the ceremony in Qalat)
Vizualizat: 1529 ori.
Militari decorați de Președinte - foto Ciprian Panga
(Soldiers decorated by the president)
Vizualizat: 1735 ori.
Președintele României împreună cu militarii români din Zabul - foto Ciprian Panga
(Romanian President with Romanian troops in Zabul)
Vizualizat: 1705 ori.
Preºedintele României salutã Drapelul de Luptã al Batalionului 21 Vânãtori de Munte - foto Cornel Mituþ
(Romanian President Traian Bãsescu saluting the Colors of the 21st Mountain Troops Battalion)Aspect din timpul ceremoniei - foto Cornel Mituþ
(Photo from the ceremony)Aspect din timpul ceremoniei - foto Cornel Mituþ
(Photo from the ceremony)
Președintele României salută Drapelul de Luptă al Batalionului 21 Vânători de Munte - foto Cornel Mituț
(Romanian President Traian Băsescu saluting the Colors of the 21st Mountain Troops Battalion)
Vizualizat: 1380 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Cornel Mituț
(Photo from the ceremony)
Vizualizat: 1336 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Cornel Mituț
(Photo from the ceremony)
Vizualizat: 1240 ori.
Ministrul Stãniºoarã ºi amiralul Marin - împreunã cu preºedintele Bãsescu, pe timpul ceremoniei desfãºurate la Qalat - foto Cornel MituþAspect din timpul ceremoniei - foto Cornel Mituþ 
(Photo from the ceremony) Preºedintele Bãsescu în mijlocul militarilor de la Batalionul 21 Vânãtori de Munte - foto Cornel Mituþ 
(President Bãsescu among the troops of the 21st Mountain Trops Battalion)
Ministrul Stănișoară și amiralul Marin - împreună cu președintele Băsescu, pe timpul ceremoniei desfășurate la Qalat - foto Cornel Mituț
Vizualizat: 1590 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Cornel Mituț
(Photo from the ceremony)
Vizualizat: 1262 ori.
Președintele Băsescu în mijlocul militarilor de la Batalionul 21 Vânători de Munte - foto Cornel Mituț
(President Băsescu among the troops of the 21st Mountain Trops Battalion)
Vizualizat: 1346 ori.