Ministrul Stănișoară și amiralul Marin - împreună cu președintele Băsescu, în vizită la militarii români dislocați în Afganistan (Minister Stănișoară and Admiral Marin – visiting the Romanian troops deployed in Afghanistan together with President Băsescu)

Ministrul Stãniºoarã, amiralul Marin  ºi generalul de brigadã Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operaþional Întrunit, pe timpul vizitei desfãºurate la Kandahar - foto Cornel Mituþ

Ministrul Stănișoară, amiralul Marin și generalul de brigadă Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operațional Întrunit, pe timpul vizitei desfășurate la Kandahar - foto Cornel Mituț