Reuniunea Șefilor Apărării din Țările Balcanice

Amiralul Marin, la Reuniunea ªefilor Apãrãrii din Þãrile Balcanice

Amiralul Marin, la Reuniunea Șefilor Apărării din Țările Balcanice