Secretarul de stat Dan Tãtaru, prezent la Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza, trece în revistã formaþia - foto Petricã MihalacheElevii premianþi ai Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza sunt felicitaþi de generalul maior dr. Ion Pâlºoiu, locþiitorul ºefului SMFT - foto Petricã MihalacheSecretarul de stat Dan Tãtaru îi felicitã pe elevii preminþi ai Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza - foto Petricã Mihalache
Secretarul de stat Dan Tătaru, prezent la Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza, trece în revistă formația - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1130 ori.
Elevii premianți ai Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza sunt felicitați de generalul maior dr. Ion Pâlșoiu, locțiitorul șefului SMFT - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1210 ori.
Secretarul de stat Dan Tătaru îi felicită pe elevii preminți ai Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1019 ori.
Elevii premianþi ai Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza sunt felicitaþi - foto Petricã Mihalacheªeful de promoþie al anului trei de învãþãmânt de la Colegiul Militar Liceal de la Breaza este avansat la gradul de elev plutonier adjutant - foto Petricã MihalacheRudele elevilor participanþi la festivitatea de la Colegiul Militar Liceal din Breaza - foto Petricã Mihalache
Elevii premianți ai Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza sunt felicitați - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1051 ori.
Șeful de promoție al anului trei de învățământ de la Colegiul Militar Liceal de la Breaza este avansat la gradul de elev plutonier adjutant - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1129 ori.
Rudele elevilor participanți la festivitatea de la Colegiul Militar Liceal din Breaza - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1032 ori.
Defilarea elevilor de la Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza - foto Petricã Mihalache Ceremonia de predare/primire a Cheii Colegiului Militar de la Breaza între ºefii de promoþie ai anului patru ºi trei de învãþãmânt - foto Petricã MihalacheAspect de la festivitãþile de absolvire a elevilor promoþiei 2009 „Unirea Principatelor Române – 150”, organizate la Colegiul Militar Liceal "ªtefan cel Mare" de la Câmpulung Moldovenesc - foto SMFT
Defilarea elevilor de la Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1095 ori.
Ceremonia de predare/primire a Cheii Colegiului Militar de la Breaza între șefii de promoție ai anului patru și trei de învățământ - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1056 ori.
Aspect de la festivitățile de absolvire a elevilor promoției 2009 „Unirea Principatelor Române – 150”, organizate la Colegiul Militar Liceal "Ștefan cel Mare" de la Câmpulung Moldovenesc - foto SMFT
Vizualizat: 1182 ori.
Ceremonia de predare/primire a Cheii Colegiului Militar de la Câmpulung Moldovenesc între ºefii de promoþie ai anului patru ºi trei de învãþãmânt - foto SMFTªefa de promoþie a anului trei de învãþãmânt de la Colegiul Militar Liceal de la Câmpulung Moldovenesc este avansatã la gradul de elev plutonier adjutant - foto SMFTAspect de la festivitãþile organizate la Colegiul Militar Liceal "ªtefan cel Mare" de la Câmpulung Moldovenesc - foto SMFT
Ceremonia de predare/primire a Cheii Colegiului Militar de la Câmpulung Moldovenesc între șefii de promoție ai anului patru și trei de învățământ - foto SMFT
Vizualizat: 1104 ori.
Șefa de promoție a anului trei de învățământ de la Colegiul Militar Liceal de la Câmpulung Moldovenesc este avansată la gradul de elev plutonier adjutant - foto SMFT
Vizualizat: 1349 ori.
Aspect de la festivitățile organizate la Colegiul Militar Liceal "Ștefan cel Mare" de la Câmpulung Moldovenesc - foto SMFT
Vizualizat: 1342 ori.
Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "ªtefan cel Mare" din Câmpulung Moldovenesc - foto SMFT Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "ªtefan cel Mare" din Câmpulung Moldovenesc - foto SMFT
Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "Ștefan cel Mare" din Câmpulung Moldovenesc - foto SMFT
Vizualizat: 1226 ori.
Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "Ștefan cel Mare" din Câmpulung Moldovenesc - foto SMFT
Vizualizat: 1227 ori.