Aspect de la Reuniunile formale ale miniºtrilor apãrãrii din þãrile NATO - foto www.nato.intMinistrul Mihai Stãniºoarã semneazã Memorandumul  de Înþelegere privind participarea României la Programul  Allied Ground Surveillance  (AGS) - foto www.nato.intAspect de la Reuniunile formale ale miniºtrilor apãrãrii din þãrile NATO - foto www.nato.int
Aspect de la Reuniunile formale ale miniștrilor apărării din țările NATO - foto www.nato.int
Vizualizat: 557 ori.
Ministrul Mihai Stănișoară semnează Memorandumul de Înțelegere privind participarea României la Programul Allied Ground Surveillance (AGS) - foto www.nato.int
Vizualizat: 582 ori.
Aspect de la Reuniunile formale ale miniștrilor apărării din țările NATO - foto www.nato.int
Vizualizat: 569 ori.
Întâlnirea Comitetului pentru Planificarea Apãrãrii - foto www.nato.intFotografie de grup - Reuniunile formale ale miniºtrilor apãrãrii din þãrile membre NATO - foto www.nato.intMonument ridicat în memoria militarilor cãzuþi în operaþii NATO - foto www.nato.int
Întâlnirea Comitetului pentru Planificarea Apărării - foto www.nato.int
Vizualizat: 523 ori.
Fotografie de grup - Reuniunile formale ale miniștrilor apărării din țările membre NATO - foto www.nato.int
Vizualizat: 616 ori.
Monument ridicat în memoria militarilor căzuți în operații NATO - foto www.nato.int
Vizualizat: 522 ori.
Miniºtrii apãrãrii la Monumentul ridicat în memoria militarilor cãzuþi în teatrele de operaþiuni - foto www.nato.intFotografie de grup cu participanþii la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din þãrile contributoare cu forþe ºi mijloace la Comandamentul Regional de Sud al ISAF - foto www.nato.int
Miniștrii apărării la Monumentul ridicat în memoria militarilor căzuți în teatrele de operațiuni - foto www.nato.int
Vizualizat: 522 ori.
Fotografie de grup cu participanții la Reuniunea miniștrilor apărării din țările contributoare cu forțe și mijloace la Comandamentul Regional de Sud al ISAF - foto www.nato.int
Vizualizat: 657 ori.