Mihai Stănișoară participă la întâlnirile organizate de NATO în Olanda și Belgia

Aspect de la Reuniunile formale ale miniºtrilor apãrãrii din þãrile NATO - foto www.nato.int

Aspect de la Reuniunile formale ale miniștrilor apărării din țările NATO - foto www.nato.int