Mihai Stănișoară participă la întâlnirile organizate de NATO în Olanda și Belgia

Fotografie de grup cu participanþii la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din þãrile contributoare cu forþe ºi mijloace la Comandamentul Regional de Sud al ISAF - foto www.nato.int

Fotografie de grup cu participanții la Reuniunea miniștrilor apărării din țările contributoare cu forțe și mijloace la Comandamentul Regional de Sud al ISAF - foto www.nato.int