Mihai Stănișoară participă la întâlnirile organizate de NATO în Olanda și Belgia

Miniºtrii apãrãrii la Monumentul ridicat în memoria militarilor cãzuþi în teatrele de operaþiuni - foto www.nato.int

Miniștrii apărării la Monumentul ridicat în memoria militarilor căzuți în teatrele de operațiuni - foto www.nato.int