Mihai Stănișoară participă la întâlnirile organizate de NATO în Olanda și Belgia

Fotografie de grup - Reuniunile formale ale miniºtrilor apãrãrii din þãrile membre NATO - foto www.nato.int

Fotografie de grup - Reuniunile formale ale miniștrilor apărării din țările membre NATO - foto www.nato.int