Ziua Constructorilor Militari

ªeful Direcþiei Domenii ºi Infrastructuri, col. ing. Eugen Sima, se adreseazã celor prezenþi la eveniment - foto Marius Vlãduþu

Șeful Direcției Domenii și Infrastructuri, col. ing. Eugen Sima, se adresează celor prezenți la eveniment - foto Marius Vlăduțu