Militari români participă la exercițiul multinațional “BALKAN GUARD 09”

Colonelul Alexandru Poºircã, directorul exerciþiului, în timpul festivitãþii de începere a "BALKAN GUARD 09" - foto Romeo Feraru

Colonelul Alexandru Poșircă, directorul exercițiului, în timpul festivității de începere a "BALKAN GUARD 09" - foto Romeo Feraru