Militari români participă la exercițiul multinațional “BALKAN GUARD 09”

Drapelele þãrilor participante la exerciþiu - foto Romeo Feraru

Drapelele țărilor participante la exercițiu - foto Romeo Feraru