Aspecte din ziua a II-a - Modulul practic de la Brigada 81 Mecanizată Bistrița

Fotografie de grup a jurnaliºtilor la Bistriþa - foto Dumitru Toma

Fotografie de grup a jurnaliștilor la Bistrița - foto Dumitru Toma