EXERCIȚIUL „BRIGHT FUTURE” LA FINAL („BRIGHT FUTURE” exercise-at the end)

Tehnica de comunicaÞii pe poziþie - foto Gabi Pãtraºcu

Tehnica de comunicaȚii pe poziție - foto Gabi Pătrașcu