Aspect din timpul discuþiilor oficiale - foto Marius Vlãduþu
(Official talks) Delegaþia românã condusã de secretarul de stat Dan Tãtaru - foto Marius Vlãduþu
(Romanian delegation headed by State Secretary Dan Tãtaru)Delegaþia macedoneanã prezentã la M.Ap.N - foto Marius Vlãduþu
(Macedonean delegation)
Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Marius Vlăduțu
(Official talks)
Vizualizat: 636 ori.
Delegația română condusă de secretarul de stat Dan Tătaru - foto Marius Vlăduțu
(Romanian delegation headed by State Secretary Dan Tătaru)
Vizualizat: 687 ori.
Delegația macedoneană prezentă la M.Ap.N - foto Marius Vlăduțu
(Macedonean delegation)
Vizualizat: 610 ori.