Tãierea panglicii de cãtre reprezentantul comunitãþii locale din Sãcele (The representative of Sacele community cuts the ribbon)- foto Adrian TureaFotografie de grup: Militari geniºti români ºi americani împreunã cu o clasã de copii (Family photo: Romanian and US Engineers and a class of children)- foto Adrian TureaEchipa româno-americanã care a participat la renovarea grãdiniþei din Sãcele - foto Adrian Turea
Tăierea panglicii de către reprezentantul comunității locale din Săcele (The representative of Sacele community cuts the ribbon)- foto Adrian Turea
Vizualizat: 672 ori.
Fotografie de grup: Militari geniști români și americani împreună cu o clasă de copii (Family photo: Romanian and US Engineers and a class of children)- foto Adrian Turea
Vizualizat: 906 ori.
Echipa româno-americană care a participat la renovarea grădiniței din Săcele - foto Adrian Turea
Vizualizat: 763 ori.
Comandanþii militarilor români ºi americani de la Mihail Kogãlniceanu viziteazã grãdiniþa din Sãcele (Commanders of Romanian and US militaries from Mihail Kogalniceanu  in visit in Sacele kindergarden)- foto Adrian Turea
Comandanții militarilor români și americani de la Mihail Kogălniceanu vizitează grădinița din Săcele (Commanders of Romanian and US militaries from Mihail Kogalniceanu in visit in Sacele kindergarden)- foto Adrian Turea
Vizualizat: 679 ori.