Ziua Transmisioništilor Militari (Day of Military Signalling Troops)

Prezentarea tehnicii noi de transmisiuni(New equipment)- foto Eugen Mihai

Prezentarea tehnicii noi de transmisiuni(New equipment)- foto Eugen Mihai