Ziua Transmisioniștilor Militari (Day of Military Signalling Troops)

Expoziþia de tehnicã de transmisiuni folositã în cele douã rãzboaie mondiale (The Two World Wars Signalling equipment show)- foto Eugen Mihai

Expoziția de tehnică de transmisiuni folosită în cele două războaie mondiale (The Two World Wars Signalling equipment show)- foto Eugen Mihai